Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγορίων επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες, ομόρρυθμες και ετερορρύθμες εταιρίες, ατομικές επιχειρήσεις). Εμπιστευτείτε μας τις ανάγκες σας !

To γραφείο μας παρέχει υπάλληλο με εξειδίκευση και αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών σας όσον αφορά τις παρακάτω υποχρεώσεις σε εργατικά θέματα.

» Μισθοδοσίες - Αποδείξεις Πληρωμής

Σύνταξη μισθοδοσίας και έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή καταστάσεων πληρωμής μέσω τραπέζης.

» Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)

Σύνταξη καταστάσεων ΑΠΔ και υποβολή αυτών μέσα στις προθεσμίες που ορίζει το ΙΚΑ.

» Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ.)

Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησης σας.

» Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Σύνταξη και υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού.

» Προσλήψεις - Απολύσεις

Αναγγελίες πρόσληψης , απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

» Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού

Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.

» Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ, ΕΕ

Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

» Πίνακες Ωρών Εργασίας/Βάρδιες

Σύνταξη πινάκων για τις ώρες εργασίας και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.

» Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων

Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο.

τηλέφωνο καχριμάνης γιώργος
Κλείστε ραντεβού+30 2752 026742
+30 6944 906051
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Στείλτε μας μήνυμαgkachrimanis@hol.gr
info@kachrimanis.com
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Επισκεφτείτε μας Αιγίου 69
Ναύπλιο