Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το λογιστικό - φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγορίων επιχειρήσεις (ανώνυμες εταιρίες, ομόρρυθμες και ετερορρύθμες εταιρίες, ατομικές επιχειρήσεις). Εμπιστευτείτε μας τις ανάγκες σας !

Το λογιστικό γραφείο μας προσφέρει φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις - ανώνυμες εταιρίες:

» Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ

Προϋπολογισμός, σύνταξη και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο μηνιαίων, τριμηνιαίων αλλά και ετήσιων καταστάσεων ΦΠΑ.

» Συγκεντρωτικές Καταστάσεις - Ισοζυγία Λογιστικής

Έλεγχος, διασταύρωση και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών - Προμηθευτών (ΜΥΦ).

» Καταστάσεις Εμμέσων Φόρων-Τελών

Σύνταξη Δηλώσεων Δημοτικού Φόρου, Δηλώσεων Τελών Παρεπιδημούντων κλπ.

» Δηλώσεις Ε1 - Ε2 - Ε3 - ΦΕΝΠ

Σύνταξη και υποβολή ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος όλων των κατηγοριών (ατομικών επιχειρήσεων, εταιριών, μισθωτών, συνταξιούχων κλπ).

» Δηλώσεις Ε9 - ΦΜΑΠ - ΦΑΠ - ΕΤΑΚ - ΑΑ ΓΗΣ κ.λ.π.

Υπολογισμό σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων σχετικών με την ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου όταν αυτή ξεπερνά τα εκάστοτε αξιακά όρια. Σύνταξη και υποβολή όλων των ειδών των δηλώσεων σχετικών με την ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου.

» Δηλώσεις ΦΜΥ (Προσωρινές & Οριστικές)

Υπολογισμός και υποβολή Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτές Υπηρεσίες, Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ.

» Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες - INTRASTAT

Πλήρης έλεγχος πελατών αλλά και προμηθευτών εισαγωγικών αλλά και εξαγωγικών επιχειρήσεων και υποβολή σχετικών δηλώσεων INTRASTAT.

» Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους Χρήσης

Επαλήθευση, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και έγκαιρη παράδοση αυτών έτοιμων προς δημοσίευση.

» Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ / ΓΣ / Διαχειρίσεως

Αυτοπρόσωπη σύνταξη Πρακτικών Συνελεύσεως.

τηλέφωνο καχριμάνης γιώργος
Κλείστε ραντεβού+30 2752 026742
+30 6944 906051
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Στείλτε μας μήνυμαgkachrimanis@hol.gr
info@kachrimanis.com
επικοινωνία καχριμάνης γιώργος
Επισκεφτείτε μας Αιγίου 69
Ναύπλιο